Ma chì ti pò fà

I Mantini :  » Ma chì ti pò fà  » avec I Kongoni